Løgumkloster Kirke og Sogn

Udstillinger i dormitoriet

Kontakt

Lis Emma Soevik

Løgumkloster Kirkes kontaktperson i forbindelse med kunst i Dormitoriet og Glasgangen er Lis Emma Søvik, som kan kontaktes via emma0394@skoletdr.dk

Klik her! -og lav en udstillingsaftale.

Plan over Dormitoriet!

Retningslinjer for kunstnere, der udstiller i Dormitoriet

1. Kunstneren må tage behørigt hensyn til, at Dormitoriet er et kirkerum.

2. Kun Dormitoriet kan påregnes som udstillingslokale. I særlige tilfælde kan der ophænges grafik i Klostergangen. Hvis der er tale om skulpturer, kan en udstilling – efter aftale med udvalget – ligeledes komme på tale i Klostergangen. 

3. Udstillinger i Dormitoriet, skal være billedkunst. Det vil i denne sammenhæng være todimensionale værker, der kan ophænges på væg.

Forhold ved Dormitoriet som udstillingslokale

1. Der er ikke vagt.

2. Lokalet er tilgængeligt for alle i dagtimerne og aflåst efter aftensangen, ca. kl. 18.00. Der færdes i dagens løb så mange mennesker i kirke og kloster med tilknytning til disse, at tyveri yderst sjældent forekommer.

3. I det der er tale om et lån af de udstillede genstande, dækker folkekirkens forsikringsordning ved tyveri eller hærværk

4. Besigtigelse af lokalet før ophængning sker ved kontakt med Anja Ebsen
tlf.: 22 17 62 40.

5. Kirkebetjeningen er behjælpelig med ophængning og nedtagning.

6. Ved evt. salg af udstillede værker, beregnes 10 % til fortsat drift af udstillingsvirksomhed.

 

Dormitoriets Udstillingsudvalg - Løgumkloster den 27. august 2007

Åbningstider:
Mandag - lørdag 10.00 - 17.30
Søn- og helligdage 12.00 - 17.00

Lukket under kirkelige handlinger!

 

Museet Holmen
Vi samarbejder med Museet Holmen
Udstilling i Dormitoriet
Skoven og lyset